Skip to main content

Имате ли проблем с хазарта?

Вашите информация и отговори са поверителни и не са видими за bet365.
Вземайки на предвид последните 12 месеца...
Залагали ли сте повече, отколкото можете да си позволите да загубите?
Изпитвали ли сте нужда да залагате с по-големи парични суми, за да постигнете същото чувство на вълнение?
След като сте залагали, връщали ли сте се в друг ден в опит да спечелите обратно, загубените от Вас пари?
Вземали ли сте пари назаем или продавали ли сте нещо, за да получите пари, с които да залагате?
Чувствате ли, че е възможно да имате проблем с хазарта?
Причинява ли Ви хазартът някакви здравословни проблеми, включително стрес или безпокойство?
Случвало ли се е хора да Ви критикуват за Вашето залагане или да Ви казват, че имате проблем с хазарта, независимо от това, дали Вие сте съгласни с това тяхно твърдение?
Хазартът причинява ли финансови проблеми за Вас или Вашето домакинство?
Изпитвали ли сте вина за начина, по който залагате или за това, което се случва, когато залагате?
Резултат =
Нямате проблем
Резултатът Ви показва, че нямате проблем с хазарта.

Можете да направите самооценката отново по всяко време.
Резултат =
Малък риск
Резултатът Ви показва, че нямате проблем с хазарта, но съществува известен риск, хазартът да се превърне в проблем за Вас в бъдеще.

Моля, помислете за налагане на Лимит за Депозит.

Можете да направите самооценката отново по всяко време.
Резултат =
Умерен риск
Резултатът Ви показва, че нямате проблем с хазарта, но съществува риск, хазартът да се превърне в проблем за Вас в бъдеще. Моля, помислете за възможността да намалите Вашия Лимит за Депозит или да си вземете почивка.

Можете да направите самооценката отново по всяко време.
Резултат =
Проблем с хазарта
Резултатът Ви показва, че имате проблем с хазарта. Моля, помислете за намаляване на Вашия Лимит за Депозит или за самоизключване

Има различни помощни организации на Ваше разположение.

Можете да направите самооценката отново по всяко време.


Натиснете тук за да изтеглите резултата си.

Обезпокояват ли Ви дадените от Вас отговори?

Ако е така, свържете се с нашия Отдел Клиенти; те са обучени в решението на проблеми с хазарта.
Свържете се с Нас