Skip to main content
Всички лимити са на база календарен ден, седмица и месец. Денят продължава от 00:00 до 23:59 EET, седмицата продължава от 00:00 в Неделя до 23:59 EET в Събота и месецът продължава от 00:00 на първо число до 23:59 EET на последния ден от месеца. След като изберете лимит, той не може да бъде заместен.

Лимити за Депозит

Изберете си лимити за депозит

Съобщения за Активност

Изберете си съобщения за активност

Логин Лимити

Избери Лимити за Логин

Лимити за Загуба

Постави Лимити за Загуба
Следваща Стъпка
Осъзнаване на Проблем